ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Development Partner)

Trabiss International Kruiswijk 19P 1761

AR Anna Paulowna Holland

Phone: +31 223 523490

p.zijlstra@trabiss-int.com

Website: www.trabiss-machines.com

ΣΕΡΒΙΑ

Difol d.o.o.

Antifasisticke borbe 21

11070 Novi Beograd, Serbia

info@difol.net

www.difol.net

+381 11 2120 231

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Difol Montenegro d.o.o.

Baku BB

81000 Podgorica

velisa@difol.net

www.difol.net

+382 63 236 311

ΚΡΟΑΤΙΑ

Dipa ltd.

Velika cesta 33

10 020 Zagreb, Croatia

VAT ID: HR79071633150

Tel: 00385 1 6260 200

Fax: 00385 1 6260 201

Mob: 00385 98 968 3103

Mail: stefi@digitalpartner.hr

Web: www.dipa.hr

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

COMPASS SRL

100 E Parangului Str,

Craiova, Romania

Website: www.compass.com.ro

E-mail: sales@compass.com.ro

Phone/Fax: +40251414170